Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Berga

Ingår i riksintresse för kulturmiljövården (AB14 Grödinge socken).

Berga/Bondberga är en fornlämningsmiljö med tydliga järnåldersgravfält som ligger i ett öppet och obebyggt kulturlandskap. Området omfattar ett antal järnåldersgravfält placerade på bergskullar invid ett öppet åkerlandskap. I kombination med en äldre bronsålderslämning och flera övergivna bytomter representerar miljön en lång bosättnings- och brukarkontinuitet. Kvar idag finns dock endast två torp och ett övergivet äldre statarhus. Det till stor del obebyggda kulturlandskapet ger miljön en speciell karaktär.

Bild på berga

Kulturhistoriska karaktärsdrag

  • Fornlämningsmiljö med tydliga järnåldersgravfält i öppet och obebyggt kulturlandskap

För mer utförlig information om Berga, läs mer nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 september 2017