Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Björndammen/Fosäng

Torpbebyggelsen vid Björndammen/Fosäng exemplifierar den omfattande nyodlingsverksamhet som var en av förutsättningar för 1800-talets agrara revolution. Bebyggelsen ligger på en åkerholme och omges av ett öppet kulturlandskap som inramas av skogsklädda bergskullar. Området saknar förhistoriska lämningar vilket visar på sen uppodling. Det är en välbevarad småskalig jordbruksmiljö med två torp och ekonomibyggnader från 1800 och tidigt 1900-tal.

Bild från landet

Kulturhistoriska karaktärsdrag

  • Förhållandet mellan bebyggelse och kulturlandskap
  • Bebyggelsens välbevarade äldre struktur och karaktär
  • Trädgårdsmiljöns enkla och rationella utformning

För mer utförlig information om Björndammen/Fosäng läs mer nedan:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2017