Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Malmsjö

Malmsjö representerar en väl bevarad herrgårdsmiljö från 1800-talet med bibehållen grundstruktur i bebyggelse och kulturlandskap. Gården ligger i ett fornlämningsrikt område med stenåldersboplatser, järnåldergravfält och övergiven bytomt. Tillsammans representerar bebyggelse, kulturlandskap och fornlämningar en kontinuitet i boende och brukande som sträcker sig från stenåldern och fram till idag.

Bild på Malmsjö

Kulturhistoriska karaktärsdrag

  • Tidslagren i fornlämningar, bebyggelse och kulturlandskap
  • Kulturlandskapets rumsliga dimensioner
  • Välbevarad herrgårdsbyggnad från slutet av 1800-talet

För mer utförlig information om Malmsjö, läs mer nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2017