Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Näs by

Ingår i riksintresse för kulturmiljövården (AB15).

Näs by representerar en äldre, oskiftad, bystruktur med bevarade gårdar från perioden före laga skifte. Gårdarna ligger samlade i en klunga och omges av ett öppet kulturlandskap. Det är en ålderdomlig miljö med mangårdar, backstugor och ekonomibyggnader från 1700- och 1800-tal, en bibehållen bygata och ett kulturlandskap med rötter i 1600-talet. Ett litet gravfält på en åkerholme indikerar att området sannolikt var bebyggt redan under yngre järnålder.

Bild på Näs by

Kulturhistoriska karaktärsdrag

  • Förhållandet mellan bybebyggelsen och närliggande kulturlandskap
  • Bybebyggelsens välbevarade äldre struktur och karaktär

För mer information om Näs by läs mer nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2017