Bidrag till föreningar

Som förening i Botkyrka kommun har ni möjlighet att söka bidrag för er kommande års verksamhet. Föreningens typ av verksamhet avgör vilka föreningsbidrag som just er föreningen kan söka.​

Bidrag föreningar

För att kunna söka bidrag måste föreningen vara registrerad i Botkyrka kommuns föreningsregister och även uppfylla vissa grundkrav för att kunna ansöka om bidrag. Vilken typ av bidrag du kan söka beror på vilken typ av förening  ni är. Du söker bidragen via interbookGo där du även registrerar din förening för att få ett inlogg.

InterbookGOlänk till annan webbplats
Bidragsreglerlänk till annan webbplats

Bidragstyp

Idrottsföreningar kan söka:

Aktivitetsbidrag för idrottsföreningar och scoutkårer
Anläggningsbidrag
Aktivitetsbidrag för föreningar med verksamhet för seniorer 65+

Scoutkårer kan söka:

Aktivitetsbidrag för idrottsföreningar och scoutkårer

Seniorföreningar kan söka:

Aktivitetsbidrag för föreningar med verksamhet för seniorer 65+
Lokalbidrag för seniorföreningar

Ungdomsföreningar kan söka:

Startbidrag
Medlemsbidrag

Intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättning kan söka:

Administrationsbidrag
Startbidrag

Konstnärliga föreningar kan söka:

Bidrag till konstnärliga föreningar

Övriga föreningar med verksamhet för barn och unga, personer med funktionsnedsättning samt seniorer 65+ kan söka:

Aktivitetsbidrag för föreningar med verksamhet för seniorer 65+
Aktivitetsbidrag för övriga föreningar
Lokalbidrag för övriga föreningar

Alla föreningar kan söka:

Bidrag till organiserad spontanidrott
Startbidrag verksamhet för personer med behov av särskilt stöd
Evenemangsbidrag
Stöd till sommarlovs aktiviteter för barn och unga i i Botkyrka

Evenemangsbidrag​

Som förening kan du även söka evenemangsbidrag för publik verksamhet som är tillfälliga eller återkommande. För att få stöd ska evenemanget vara öppet för alla och genomföras under aktuell kalenderår. Med evenemang menas ett arrangemang med omfattande planering och marknadsföring som når en bred allmänhet och som genomförs på en offentlig plats. Ett evenemang kan vara mindre eller större, och till exempel vara:

  • Festivaler
  • Föreställningar
  • Föreläsningar
  • Kulturdagar 

Evenemangsbidrag ges inte till ordinarie verksamhet, cuper, turneringar eller annan tävlingsverksamhet. Här kan du läsa mer om riktlinjerna.

Vem kan söka Evenemangsbidrag?

Evenemangsbidrag är öppet att söka för alla föreningar som uppfyller de allmänna villkoren för föreningsbidrag samt för studieförbund.

Hur söker jag?

Ansökan om evenemangsbidrag kan göras löpande under året digitalt direkt i InterbookGO.Det är även i InterbookGO som du bifogar obligatoriska dokument och uppdaterar föreningsuppgifter. Manuall till interbookGo hittar du här.

Det kan vara bra att förbereda sig innan ansökningen påbörjas. Du behöver ha en hel del information om föreningen och olika dokument redo att bifogas. Information om hur du ansöker finns här. OBS! Just nu kan vi inte ta emot ansökningar via interbookGo utan ansökan görs via ansökningsformulär. Maila formuläret enligt anvisningar i ansökan.

Ansök om evenemangsbidrag
Riktlinjer

Föreningsbidraget till föreningar med skulder

För de föreningar som har tre eller fler obetalade förfallna fakturor ska skulderna dras från nästa utbetalning av föreningsbidraget.  

Ansökningstider

Bidrag

Sista ansökningsdag

Aktivitetsbidrag för idrottsföreningar

25 februari och 25 augusti

Aktivitetsbidrag för scoutkårer

25 februari och 25 augusti

Anläggningsbidrag

1 oktober

Aktivitetsbidrag för föreningar med verksamhet för seniorer 65+

15 februari

Lokalbidrag för seniorföreningar

15 februari

Startbidrag ungdomsföreningar

Löpande under året

Medlemsbidrag ungdomsföreningar

15 februari

Bidrag till konstnärliga föreningar

1 oktober

Intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättning

1 oktober

Aktivitetsbidrag för övriga föreningar

15 februari

Lokalbidrag för övriga föreningar

15 februari

Bidrag till organiserad spontanidrott

1 oktober

Startbidrag verksamhet för personer med behov av särskilt stöd

1 oktober


Föreningshandläggar

E-post: forening@botkyrka.se

Handläggare idrott

Carl Sandin

Handläggare föreningsbidrag

Vivanne Coly

Handläggare evenmangsbidrag

Berivan Yildiz


Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 april 2017
Bibliotek & kultur