Stäng meddelande

Anslagstavlor

Sätt upp dina meddelanden på kommunens allmänna anslagstavlor

De allmänna anslagstavlorna

I Botkyrka kommun finns det många allmänna anslagstavlor. På dessa kan du sätta upp dina meddelanden. Det är gratis och anslagstavlorna står på platser där det passerar mycket människor.

Till höger finns en länk till en sida med kartor över Botkyrkas allmänna anslagstavlor så att du kan hitta dem.

Affischering förbjuden

Det är av olika skäl inte tillåtet att sätta upp plakat och meddelanden på andra allmänna platser, som till exempel lyktstolpar och broräcken. Där kan de vara farliga och till exempel störa trafiken och orsaka olyckor. Om du ändå sätter upp meddelanden på platser där det inte är tillåtet kan du få betala för att det måste tas bort.

Mer om detta kan du läsa om du läser den fördjupade texten.

Ta bort dina meddelanden på otillåtna platser

Om du har satt upp ett meddelande där det inte är tillåtet är det bästa att du tar bort det meddelande själv. Om vi måste göra det kommer du att få betala kostnaden för saneringen.

Vi kontaktar den som har affischerat

Vi börjar med att kontakta den som har satt upp meddelandet och talar om att det sitter på en plats där det inte är tillåtet och talar om att det måste tas bort in om en viss tid.

Vi tar bort affischen

Om inte meddelandet har tagits bort anlitar vi en saneringsfirma för att ta bort meddelandet. Detta kostar pengar.

Vi skickar en räkning

Om vi måste ta bort meddelandet kommer den som har kontaktats om att ta bort meddelande att få en räkning på kostnaden för att sanera.

Karta

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 november 2018
Bo & bygga