Stäng meddelande

Boendemiljö och ansvar

Radhusområde

Foto: Sten Modén

Som ägare eller nyttjanderättshavare till en bostad har man ett ansvar att inte använda den på sådant sätt att det innebär störningar för kringboende eller skada på miljön

​Regler för störningar mellan grannar finns i Jordabalken och Bostadsrättslagen. Enligt dessa lagar ska en hyresgäst och en bostadsrättsinnehavare se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller försämra bostadsmiljö.

Även i miljöbalken finns det bestämmelser som säger att man inte får använda sin bostad på ett sådant vis att olägenhet för människors hälsa och miljö uppstår.

Lokala föreskrifter

För att skydda människors hälsa och miljön har Botkyrka kommun beslutat om lokala föreskrifter som gäller i kommunen. Föreskrifterna gäller både hur man får bruka allmän- och egen mark. Det är varje persons eget ansvar att känna till reglerna.

Föreskrifterna gäller till exempel när man får elda, var man får tvätta bilen och att man kan behöva söka tillstånd för att ha vissa djurslag inom detaljplanelagt område.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2017
Bo & bygga