Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Boendemiljö och ansvar

Som ägare eller nyttjanderättshavare till en bostad har man ett ansvar att inte använda den på sådant sätt att det innebär störningar för kringboende eller skada på miljön

​Regler för störningar mellan grannar finns i Jordabalken och Bostadsrättslagen. Enligt dessa lagar ska en hyresgäst och en bostadsrättsinnehavare se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller försämra bostadsmiljö.

Även i miljöbalken finns det bestämmelser som säger att man inte får använda sin bostad på ett sådant vis att olägenhet för människors hälsa och miljö uppstår.

Lokala föreskrifter

För att skydda människors hälsa och miljön har Botkyrka kommun beslutat om lokala föreskrifter som gäller i kommunen. Föreskrifterna gäller både hur man får bruka allmän- och egen mark. Det är varje persons eget ansvar att känna till reglerna.

Föreskrifterna gäller till exempel när man får elda, var man får tvätta bilen och att man kan behöva söka tillstånd för att ha vissa djurslag inom detaljplanelagt område. Du hittar dom längst ner på sidan under "relaterade dokument".

Fyrverkerier

Fyrverkerier är populärt under nyår och andra helgdagar, fyrverkerier är dock inte riskfritt. För att inte orsaka skada är det viktigt att veta vad som gäller. Vad som gäller för fyrverkerier i Botkyrka kommun står i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna. Ordningslagen reglerar när du behöver tillstånd.
Här kan du se kartor över de platser som polismyndigheten kräver pålänk till annan webbplats

Polisens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om när och hur du ansöker om tillstånd.

Tomgångskörning

I Botkyrka kommun är tomgångskörning tillåtet i högst en minut. Reglerna gäller för varmkörning av bil eller vid andra tillfällen då bilen av bekvämlighet står på tomgång.

Detta gäller inte om trafikförhållanden är sådana att fordonet måste stanna, t ex i trafikkö eller om motorn hålls igång för att driva en annan anordning på fordonet, såsom exempelvis en kran på en kranbil eller en sopbil.

Det är särskilt viktigt att undvika tomgångskörning på parkeringar i affärscentrum eller bostadsområden där avgaser lätt tränger in i fastigheter. Tomgångskörning kan ge hälsoproblem för människor och vara störande.

Tomgångskörning bör undvikas i så stor utsträckning som möjligt då det bidrar till onödiga utsläpp av växthusgaser.

Om du har klagomål på någon som du tycker kör för länge på tomgång ska du vända dig till polisen, telefon 114 14.

Regler om tomgångskörning finns i § 5 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Botkyrka kommun, se länk i högermarginalen.

Biltvätt

​Tvättvattnet från fordonstvätt kan bland annat innehålla avfettningsmedel, tensider, tungmetaller, asfalt- och oljerester. Oftast är automattvätten det miljövänligaste alternativet. Bilvårdsprodukter och avfettningsmedel som har någon form av miljömärkning är att föredra.

Tvätta aldrig bilen på gatan eller så kallade hårdgjorda ytor

Det är förbjudet att tvätta motorfordon på hårdgjorda ytor inom skyddsområrdena för Segersjö och Tullinge vattentäkter.

Biltvätt i Tvätta själv-hall

Tvättvattnet från tvätta-själv-hallen leds oftast via en oljeavskiljare till avloppsreningsverket. Därför är det bättre att tvätta bilen där jämfört med att tvätta "hemma". Av hälsoskäl återanvänds inte vattnet när du tvättar i en tvätta-själv-hall.

Tänk på:

Om du tvättar i en tvätta-själv-hall, använd produkter som säljs där. Oftast är de utvalda att passa hallens egna reningsanläggning.

Motortvätt

Motortvätta inte själv! Låt en särskild utrustad verkstad ta hand om motortvätten.

Automattvätt

Oftast är automattvättarna utrustade med avancerad reningsteknik och dessutom så återanvänds också tvättvattnet. Hör med din mack hur långt de har kommit med att anpassa sin fordonstvätt till de nya reglerna för fordonstvätt. Förutom lagstiftning finns också miljömärkningskriterier för biltvättanläggningar genom Svanen. Att tvätta i en automattvätt är alltså oftast ett miljövänligt alternativ.

Om du inte har möjlighet att tvätta bilen på annat ställe....

  • Använd gräsmatta eller grusplan som tvättplats (såvida det inte finns dricksvattenbrunnar i närheten som kan påverkas).
  • Använd miljöanpassade bilvårdsprodukter.
  • Använd bara starka medel där det verkligen behövs
Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Djurhållning

Som djurägare är du ansvarig att följa gällande regler.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Schaktning

För Trafikanordningsplan och Schakttillstånd använder du ISY Case.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Eldning och grillning

Du som gör upp eld eller grillar är ansvarig för att det sker på ett säkert sätt.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Skadedjur

Här hittar du läsa vad du kan göra mot skadedjur och vad kommunen gör.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Avfall och skräp

SRV Återvinning AB ansvarar för renhållningen i Botkyrka kommun.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Trädfällning

Vi tar gärna emot din felanmälan. Du hittar formuläret här.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 februari 2019
Bo & bygga