Trädfällning på kommunens mark

Det här gäller om du vill få bort träd på kommunens mark.

OBS! Du får inte fälla eller beskära träd på kommunens mark utan kommunens tillstånd.

Träd är viktiga inslag i vår miljö

Träd fyller en rad mycket viktiga funktioner i våra bostadsområden och

I vår närmiljö:

 • De ger oss ett bra klimat och minskar temperaturskillnader i närmiljön.
 • De renar vår luft genom att binda damm och partiklar och de producerar vårt syre.
 • De har stor betydelse för många djur och växter som är beroende av träden som livsmiljö, även döda träd är värdefulla livsmiljöer för många arter.
 • De ger volym och karaktär åt våra parker, gator och torg. De har positiv inverkan på vår hälsa och visar på årstidernas växlingar.

Farliga träd (riskträd) på kommunens mark ska du felanmäla

Riskträd är träd som riskerar att orsaka olyckor. Står trädet i tätortsnära skog eller i parkmiljö på kommunens mark avverkar vi det efter en professionell bedömning på plats. Det gäller till exempel:

 • Träd som lutar och är en uppenbar risk för att skada person eller egendom.
 • Träd som skymmer belysning.
 • Träd som är sjuka och därför kan vara farliga.
 • Träd som gör det svårt att komma fram vid till exempel gångbanor, lekplatser eller hundrastgårdar.
 • Träd med avbrutna, löst hängande större grenar, när grenarna hänger över gångvägar, bänkar, lekplatser eller liknande.

Så här felanmäler du ett farligt träd som står på kommunens mark

Du kan använda formuläret på sidan "Felanmälan". En länk finns under "Fällning av träd" här till höger. Du kan också ringa till kommunens Kontaktcenter på telefon 08 530 610 00 och göra en felanmälan. Felanmälan kan också göras via appen ”Botkyrka kommun”.

Övriga önskemål om fällning eller beskärning av träd på kommunens mark

 • När vi bedömer ditt önskemål om att fälla och beskära träd tar vi hänsyn till:
 • Trädets inverkan på boendemiljön.
 • Trädets betydelse för området som helhet, dess landskapsvärde.
 • Trädets ekologiska värde.
 • Hur berörda grannar ser på ditt önskemål.
 • Eventuella skyddsbestämmelser i till exempel detaljplan.

Kommunen godkänner aldrig fällning av alla träd inom ett område. Ett område där alla träd tas bort blir snabbt igenväxt av buskar och sly.

Grenar eller rötter från kommunens träd kan sträcka sig in på din tomt. Du får då ta bort grenen eller roten. Detta ska göras fackmannamässigt och utan att det skadar stabiliteten hos trädet.

Vill du skicka in en förfrågan om att fälla eller beskära träd på kommunens mark

För att hantera ditt önskemål om att fälla eller beskära kommunens träd på ett bra och effektivt sätt vill vi att du skickar in en förfrågan. Använd blanketten ”Förfrågan om fällning eller beskärning av kommunens träd”. Du kan ladda ner den här till höger under "Fällning av träd".

När du har skickat in ditt ärende kommer vi att skicka en bekräftelse på att vi har tagit emot det. Svar med beslut kan ta tre till sex månader efter att din förfrågan kommit in till kommunen.

Vi skriver inga trädfällningsavtal med privatpersoner eller boendeföreningar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2017
Bo & bygga