Stäng meddelande

Vatten vårt viktigaste livsmedel

Vattenglas

Ta del av våra tips på vad du som invånare i kommunen kan göra för att vattnet får fortsätta rinna rent och friskt ifrån våra kranar.

Från kranen till avloppet är ditt ansvar

Rent ricksvatten är en självklarhet för oss här i Sverige. För att det fortsättningsvis ska förbli det krävs det att vi blir bättre på att tänka på vad vi tillför och spolar ner i våra avlopp. Vi behöver vatten i våra liv för att laga mat, tvätta oss och våra kläder samt till all annan vattenhantering hemma i hushållen. Viktigt är att vi tänker till samt att vi också hushåller med vattnet och inte slösar bort onödigt dricksvatten. Det som spolas ner hemma hamnar till slut hos avloppsreningsverket.

Människor och samhällen behöver rent dricksvatten, vatten är vår viktigaste naturtillgång. Dricksvattnet är också vårt viktigaste livsmedel, vi människor klarar oss inte utan vatten. Vattnet som vi dricker idag drack även dinosaurierna på sin tid. Vattnet på jorden förbrukas inte. Det lånas, används och återförs till det eviga kretsloppet som vi alla är en del av.

Reningsverket har till uppgift att ta hand om hushållsspillvatten som avloppsvattnet från badrummet och köket benämns som. Allt annat ska slängas i papperskorgen eller i soporna. Tyvärr är det även så att en hel del skräp och oönskade ämnen ändå hamnar i avloppet. Det skapar problem för reningsverket i reningsprocessen och får negativa effekter på miljön.

Så ta del av våra tips på vad du som invånare i kommunen kan göra för att vattnet ska fortsätta rinna rent och friskt ifrån våra kranar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2017
Bo & bygga