Stäng meddelande

Olovliga bosättningar

En olovlig bosättning är en bosättning som sker på ställen som inte är avsedda att bo på och blir snabbt sanitära olägenheter.

I Botkyrka kommun har vi ett nära samarbete med polis, kronofogde och privata markägare för att kunna agera så snabbt som möjligt efter att vi fått en anmälan om en olovlig bosättning.

Om man tältar i stora grupper med många tält måste man be markägaren om lov eftersom risken för markskador, nedskräpning och olägenheter för människors hälsa är större. Ställer man upp en husvagn ska man kontakta markägaren.

Informera oss om du hittar en bosättning

Om du upptäcker en olovlig bosättning kontaktar du kommunens medborgarcenter på telefonnummer 08-530 610 00, du kan även göra en anmäla via ett felanmälanformulär på vår hemsida eller via appen för felanmälan.

Länk till felanmälan formulär hittar du under ”relaterade länkar”, där hittar du även information om hur du kan ladda ner appen för felanmälan.

För att vi ska kunna hitta bosättningen lättare behöver vi följande information:

1. Beskriv så gott det går var bosättningen är.

Tips: genom att göra anmälan via vår felanmälan app kan du skicka en kartbild över platsen och ange ungefärlig vägadress eller koordinater. På så sätt underlättar du för oss att hitta bosättningen.

2. Information om det rör sig om tältläger eller husvagnar/bilar och i så fall antalet. Och eventuellt om man har sett barn i bosättningen.

Du kan vara anonym, men det är bra om du lämnar dina kontaktuppgifter, för då kan vi återkomma till dig med kompletterande frågor.

Vad händer sen?

När vi har fått in din anmälan kollar vi om bosättningen är på kommunal eller privat mark.

Privat mark

Om bosättningen är på privat mark kontaktas markägaren som i sin tur kontaktar polis och kronofogde.

Kommunal mark

Är bosättningen på kommunal mark så skickar vi ett meddelande vidare till vårat vaktbolag. Våra väktare besöker platsen och informerar om vilka reglar som gäller. Om det finns barn i bosättningen kontaktas socialtjänsten.

Är bosättningen kvar efter att våra väktare varit på platsen påbörjas en begäran om avhysning.

Själva processen att avhysa människor som bosatt sig illegalt måste få ta tid.

Efter avhysning

Efter en avhysning städas området runt bosättningen. Det kan ta några dagar beroende på entreprenörernas arbetsbelastning.

Kommunens medborgarcenter har inte möjlighet att återkoppla aktuell status till medborgare i varje enskilt fall, eftersom vi inte äger hela hanteringen. Men vet vi om att en bosättning är polisanmäld eller att städning är beställd informerar vi givetvis om det.

 

Schema illegala uppsättningar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 maj 2018
Bo & bygga