Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Friluftsplan för området Lida-Riksten

Lida/Riksten är ett av Botkyrka kommuns viktigaste friluftsområden.

Även i ett regionalt perspektiv har området ett bra läge ur natur- och rekreationshänsyn och ligger till stora delar inom vad Länsstyrelsen i Stockholms län har klassat som riksintresse för friluftslivet.

I samband med planeringen av det nya bostads- och verksamhetsområdet Riksten har det varit naturligt att naturkontakten och de stora möjligheterna till friluftsliv och idrott varit en av de bärande idéerna.

Kommunen vill därför skapa förutsättningar för en helhet mellan Rikstens framtida friluftsstad, friluftsområdet och dess omgivning. Syftet med inriktningsprogrammet är att utveckla ett tillgängligt och attraktivt friluftsområde.

Friluftsområdet Lida-Riksten och Rikstens programområde

Friluftsområdet Lida-Riksten och Rikstens programområde

Friluftsområdet Lida-Riksten avgränsas i norr och nordväst av väg 226 förbi Vårsta till Rosenhill. Här följer avgränsningen väg 257 i söder till väg 571 till i höjd med Pålamalm. Sedan följer avgränsningen kommungränsen mot Haninge och Huddinge upp till väg 226 i norr. Totalt innebär det att friluftsområdet omfattar en yta på ca 100 km2.

Om du är intresserad av att läsa planen kan du ladda ner den underst på sidan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 november 2017
Bo & bygga