Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Vad händer nu?

Flygbild över Eriksbergsområdet.

Flygbild över Eriksbergsområdet.

Botkyrka kommun ska ta fram en vision för Södra porten. Visionen ska innehålla en sammanhållen idé om hur stadsutvecklingsläget ska se ut, vad den ska innehålla och hur den förhåller sig till omvärlden.

Visionen ska sätta ramarna för kommande planering av bland annat stadsutvecklingsfrågorna och hur dialogen med intressenter ska se ut.

Detaljplanearbetet kommer att starta etappvis efter att visionsarbetet är klart, under 2020.

Målsättningen är att en första etapp av detaljplan kan komma ut på samråd under 2020.

När detaljplanen tas fram vägs allmänna intressen mot enskilda. Därför är medborgarinflytandet med möjligheter till insyn och påverkan en viktig del i planprocessen. Under samråd och i granskningsskedet har medborgarna rätt att lämna synpunkter på detaljplanen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 september 2019
Bo & bygga