Storvreten

Storvreten. Foto.

Storvreten byggdes för ungefär 50 år sedan. Nu är området i behov av förnyelse med möjlighet till fler nybyggda bostäder, upprustning, mer service och fler butiker och affärslokaler.

Innan detaljplaneringsarbetet kan göras på ett mer samlat sätt behöver kommunen ta fram en strukturplan som visar vägen mot en långsiktig utveckling av området.

Synpunkter och påverkansmöjligheter inför förslaget

Inför arbetet med strukturplanen har kommunen bland annat genomfört en medborgardialog och träffat fokusgrupper med bland annat hyresgäster, skolbarn, unga vuxna och småbarnsföräldrar. Syftet var att undersöka vilka platser som boende tycker ska bebyggas de närmaste tio åren, särskilt med fokus på centrumområdet på Storvretsvägen och vilka områden som är viktiga att bevara. Och om hur Storvreten kan förbindas bättre med Tumba Centrum och vilken service och vilket utbud som området kan kompletteras med.

Förutom ovanstående dialog och fokusgrupper har alla som bor i Storvreten haft möjlighet att påverka underlaget genom att lämna synpunkter och delta i stadsvandringar. Totalt deltog 126 invånare från Storvreten i dialogen. Du hittar en sammanfattning av dialogen i ett pdf-dokument på sidan.

Lappar med önskemål föt utvecklingen lagda på en karta över Storvreten. Foto.

Beslut för ny strukturplan

Hösten 2017 tar kommunfullmäktige beslut på förslaget till ny strukturplan över Storvreten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 juni 2017
Bo & bygga