Stäng meddelande

Utvecklingsprogram per stadsdel

Här hittar du kommunens alla utvecklingsprogram för alla stadsdelar. Det är program för en jämlik och hållbar samhällsutveckling som visar kommunens vilja och ambitioner på ett sätt som fungerar över en längre tidsperiod.

Botkyrkas stadsdelar ser olika ut och har olika drivkrafter för sin utveckling. Du som är medborgare i Botkyrka har också olika behov av kommunens tjänster, service och stöd. Kommunens verksamheter behöver därför anpassas utifrån olika individers och gruppers behov, förutsättningar och rättigheter.

På olika sätt styr, påverkar och stödjer kommunen utvecklingen i varje stadsdel. Bland annat genom utvecklingsprogram för varje stadsdel. De fungerar som styrdokument för kommunens organisation och för den lokala områdesutvecklingen.

Så här sätter kommunen programmet i verket

  • Utvecklingsprogrammet ger inriktningar direkt till nämnder för prioritering av insatser
  • är vägledande för områdesutvecklingen – analyser, handlingsplaner och årliga uppföljningar
  • är underlag för kommunikation till medborgarna och externa aktörer.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 mars 2018
Bo & bygga