Stäng meddelande

Framtid för Tullinge - utvecklingsprogram

Här hittar du kommunens utvecklingsprogram för Tullinge. Det är ett program för en hållbar samhällsutveckling som visar kommunens vilja och ambitioner på ett sätt som fungerar över en längre tidsperiod.

Syftet med programmet

Tullinges utvecklingsprogram ska samordna de kommunala insatserna i stadsdelen och ge en tydlig bild av kommunens utvecklingsidé – det vill säga kommunens vision av Tullinge i ett trettioårsperspektiv. Programmet ska också omsätta kommunens arbete med hållbar utveckling till lokala förutsättningar och behov i just Tullinge. Kommunen har arbetat intensivt med hållbar utveckling sedan 2004 på en övergripande kommunal nivå. Nu fortsätter kommunen arbetet genom att anpassa och konkretisera hållbarhetsarbetet till de olika utmaningar som olika delar av kommunen har.

Huvuduppgifter för ett hållbart Tullinge

Kommunens arbete med långsiktig hållbar utveckling i Tullinge koncentreras till tre huvuduppgifter:

  1. Säkra och utveckla Tullinges kvaliteter.
  2. Utveckla dialogen med Tullingeborna
  3. Gör det möjligt att leva klimatsmart

I utvecklingsprogrammet anges handlingsvägar inom varje huvuduppgift.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2019
Bo & bygga