Stäng meddelande
Aktivitetssnurra med text över aktiviteter, illustration

Cirkeln symboliserar att de olika områdena hänger ihop med varandra. För att vi ska vara så effektiva och få så stort genomslag som möjligt ska de aktiviteter vi sätter i verket träffa motflera av handlingsvägarna. Cirkeln är en sammanfattning av de huvuduppgifter som beskrivs mer utförligt i programmet för Hallunda-Norsborg.

Utvecklingsprogram för Hallunda-Norsborg

Här hittar du kommunens utvecklingsprogram för Hallunda-Norsborg. Det är ett program för en jämlik och hållbar samhällsutveckling som visar kommunens vilja och ambitioner på ett sätt som fungerar över en längre tidsperiod.

Det här vill vi – huvuduppgifter och handlingsvägar

För att utvecklingen i Hallunda-Norsborg ska bidra till kommun­ens vision behöver kommunen fokusera på fyra huvuduppgifter:

  1. Mer jämlika, hälsofrämjande och trygga uppväxtvillkor
  2. Bättre jobbchanser, inkomster och livsvillkor
  3. Starkare samspel och känsla för platsen
  4. Förnyad stadsmiljö

Samordning inom organisationen

För att klara det finns ett antal handlingsvägar för kommunens organisation. Huvuduppgifterna och handlingsvägarna blir en ram för prioriteringar och samordning av kommunens insatser i en sammanhållen inriktning över tid. De ska fungera som utgångspunkt för aktiviteter att sätta i verket.

Prioriteringarna och samordningen av aktiviteter sker genom det ordinarie styrsystemet och under gällande nämndansvar. För att vara så effektiva som möjligt bör aktiviteter planeras och sättas i verket på ett sätt som får genomslag på flera av de uppgifter kommunen behöver lösa. Det ställer krav på samordning i organisationen.

Samverkan med andra

Som kommun kan vi göra mycket, men inte allt. För att nå bättre resultat behöver kommunens verksamheter systematiskt samverka med andra aktörer och på olika nivåer. Det kan handla om allt ifrån samverkan kring enskilda människors behov och livssituation till påverkan på regional och nationell nivå för att säkra att medborgarnas behov, förutsättningar och rättigheter blir tillgodosedda.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2019
Bo & bygga