Stäng meddelande

Kostnad för bygglov

Hur är taxan för bygglov uppbyggd?

När du söker ett bygglov eller anmälan måste du betala en bygglovsavgift. Den avgiften är till för att täcka de kostnader som kommunen har för att ta hand om ärendet.

Bygglovsavgiften faktureras när vi har tagit beslutet om bygglovet.

Avgiften för större byggprojekt

Om det du ska bygga är ett större byggprojekt som innehåller flera bostäder, byggnader för verksamhet eller en anläggning kan du läsa om det på våra sidor under Näringsliv och arbetelänk till annan webbplats.

Andra avgifter som tillkommer

Karta

Utöver bygglovsavgiften kostar också de kartor som behövs för bygglovet. I prislistan kan du läsa vilken karta som behövs för vilken typ av bygglov. Och du kan läsa mer om kartuppdrag på våra sidor om kartbeställning och mättjänster.

Planavgift

Beroende på hur detaljplanen är skriven och när den gjordes kan det också tillkomma en planavgift.

Prislista för bygglov

Under "Relaterade dokument" hittar du prislistan för bygglov som gäller från den 1 januari 2019.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2019
Bo & bygga