Vattnet avstängt i Tumba, Vårsta och Grödinge mellan 9 och 15 onsdag den 26 april 2017

Stockholm Vatten måste akut reparera vattenledningen till Tumba. För boende och verksamma i Tumba, Vårsta och Grödinge kan problem med lågt vattentryck uppstå, eventuellt kan man bli utan vatten.

Stäng meddelande

Bygglov steg för steg

Du måste ansöka om bygglov när du ska bygga nytt, bygga om, bygga till eller väsentligt ändra utseendet på en byggnad. Här beskriver vi de steg som ett bygglov innebär.

Bygglov- steg för steg

Ansöka om bygglov

Bygglov steg 1

För att handläggningen av ditt bygglov ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att din ansökan innehåller rätt information från början.

Fullständiga handlingar

Bygglov steg 2

Vid vår första granskning kontrollerar vi om din ansökan är fullständig Om det saknas några handlingar i din ansökan kontaktar vi dig. När vi bedömer att din ansökan är fullständig skickar vi ett brev till dig och meddelar det, en så kallad komplettförklaring. Inom 10 veckor efter det får du beslut om du får bygglov eller inte.

Tips! Du måste alltid ha en kontrollplan för att du ska få börja bygga. Vid mindre ändringar, till exempel om du ska bygga ett nytt uterum, kan du lämna in kontrollplanen tillsammans med ansökan. Då kan du få startbeskedet tillsammans med bygglovsbeslutet och kan komma igång att bygga direkt.

Bygglovsbeslut

Bygglov steg 3

Bygglovsbeslutet visar att du har fått bygglov. I det godkänner vi ditt förslag på kontrollansvarig. I beslutet kan du också läsa om vilka eventuella villkor som gäller och andra upplysningar du kan behöva. Tänk på att du inte får börja bygga innan du fått ett startbesked.

Tekniskt samråd

Bygglov steg 4

Vid större ändringar och nybyggnationer, till exempel om du bygger ett nytt bostadshus, blir du kallad till ett tekniskt samråd. På det tekniska samrådet går vi tillsammans igenom ditt förslag till kontrollplan och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras. Du får också mer information om bygglovsprocessen.

Startbesked

Bygglov steg 5

I startbeskedet godkänner vi ditt förslag till kontrollplan.

Nu får du börja bygga!

Arbetsplatsbesök

Bygglov steg 6

Vid större ändringar och nybyggnationer gör vi ett arbetsplatsbesök under tiden bygget pågår. Vid arbetsplatsbesöket går vi igenom att kontrollplanen och gällande regler följs tillsammans med dig och den som är kontrollansvarig.

Slutsamråd

Bygglov steg 7

Vid större ändringar och nybyggnationer kallas du också till slutsamråd. På slutsamrådet går vi igenom byggnationen och kontrollplanen. Kontrollansvarig ska då ha skrivit ett utlåtande om hur kontrollplanen följts och om några eventuella noteringar finns om själva utförandet. När vi fått in alla handlingar får du ditt slutbesked.

Slutbesked

 

Bygglov steg 8

När du fått ditt slutbesked får du börja använda byggnaden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 januari 2017
Bo & bygga