Stäng meddelande

Mur

Om muren är högre än 50 cm på något ställe ska du söka bygglov för att bygga den.

Vad är en mur?

En mur är en konstruktion med syfte att ha en avskärmande effekt. En mur blir bygglovspliktig om höjden på något ställe är högre än 0,5 meter från befintlig mark. Höjden på muren mäter man från murens högsta sida med angiven plushöjd.

Stödmurar bör inte vara högre än 1,0 meter höga. Större nivåskillnader ska tas om hand genom terrassering eller släntning. Tänk på att högre murar kan kräva konstruktionshandlingar på grund av ökat jordtryck. Konstruktör eller certifierad kontrollansvarig kan behövas.

Söka bygglov

Följande handlingar behöver du skicka in i när du söker bygglov för att bygga en mur. Ritningarna ska vara fackmannamässigt och skalenligt utförda. Storleken på ritningarna får inte överstiga A3-format.

 • Ansök genom e-tjänsten
  Klicka här för att komma till e-tjänsten.länk till annan webbplats

 • Situationsplan i skala 1:400
  Rita in muren på kartunderlaget. Måttsätt alla nya murar och ange vinkelräta avstånd till tomtgränser. Visa också alla nya och befintliga byggnader/murar på tomten. Mer information om situationsplan finns i Bygglov A-Ö.

 • Fasadritning i skala 1:100
  Måttsätt murens längd och höjd samt redovisa befintliga och nya marknivåer. Redovisa materialval och kulörer. Mer information om fasadritning finns i Bygglov A-Ö

 • Kontrollplan
  En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen. Mer information om kontrollplan finns i Bygglov A-Ö.

 • Ytterligare handlingar kan behövas
  I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att beslut om bygglov ska kunna beviljas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in ansökan.

  Tänk på att mur inte bör uppföras närmare tomtgräns än att man kan underhålla det
  på egen fastighet.

  Utstakning och lägeskontroll kan krävas i ärendet.

  Om din fastighet ligger inom område som omfattas av strandskydd krävs också strandskyddsdispens.

  Komplettera gärna med fotografier och/eller illustrationer som kan underlätta handläggningen.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 oktober 2019
Bo & bygga