Om bygglov

Ett bygglov är ett skriftligt tillstånd som lämnas av samhällsbyggnadsnämnden. I plan- och bygglagen finns generella bestämmelser om när bygglov krävs och om förutsättningarna för att bevilja lov.

Så här söker du bygglov

Om du vill bygga hus, bygga till eller uppföra ett plank eller en mur behöver du ett bygglov från kommunen. Så här går du tillväga.

För att få ett bygglov måste du skicka in en ansökan till kommunen som beskriver vad du vill bygga och hur.

I de flesta fall behöver du också beställa en nybyggnadskarta eller en förenklad nybyggnadskarta. Kartan visar höjdnivåer på tomten, intilliggande tomter och mark som inte får bebyggas. Kartan visar även hur mycket fastigheten är bebyggd.

På kartan ska du rita in ditt önskade bygge, så att handläggarna kan se att det inte strider mot detaljplanen eller andra bestämmelser.

Om handlingarna är kompletta, bygget håller rätt avstånd till grannar och stämmer enligt detaljplanen, kan ett bygglovsbeslut oftast tas av handläggarna på bygglovsenheten. Det kan då gå ganska fort att få ett beslut.

Om byggnaden inte stämmer överens med vad som är tillåtet i detaljplanen eller ligger för nära grannens tomt kan det krävas ett beslut av samhällsbyggnadsnämnden i kommunen. Nämnden träffas cirka en gång i månaden.

Arbetstrycket är olika högt under året och högst på våren. Sök därför gärna vid annan tidpunkt och du kan få en snabbare handläggning.

Ansökningsblankett för bygglov samt beställningsblankett för en nybyggnadskarta kan hämtas på botkyrka.se under rubriken Bo & bygga.

Om du är osäker på vilka handlingar som krävs för att söka bygglov kan du träffa en handläggare för rådgivning. Rådgivningen bokar du genom kommunens kontaktcenter på telefon 08-530 610 00. Du kan även ringa bygglovsenheten och ställa frågor under telefontiden på samma telefonnummer.

Våra telefontider: Måndag, tisdag, onsdag och fredag mellan 9.00 - 10.00

Vart ska jag skicka handlingarna?

Handligar till ditt bygglov ska du skicka till:

Botkyrka kommun
Bygglovsenheten
147 85 TUMBA.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 november 2017
Bo & bygga