Alby Torghus

Nu inleds omdaningen av området vid Alby centrum. Genom nya bostäder och ett torg väster om centrum tas ett viktigt steg mot ett tryggare och mer befolkat centrum.

Denna plan befinner sig i det skede som kallas uppdrag

Här ligger Alby centrum

Bakgrund

Botkyrkabyggen har de senaste åren renoverat fasaderna på bostadshusen i Albydalen, och nu har turen kommit till Alby Centrum. Botkyrkabyggen vill passa på att utveckla de offentliga platser som finns omkring centrum, och vända centrumets entréer mot dessa platser.

I denna detaljplan prövar kommunen om det går att planlägga ett nytt bostadshus och torg på centrums västra sida. På bottenvåningen i den nya byggnaden kommer det att finnas verksamheter, och på övriga våningar bostäder. Tanken är att öppna centrums västra fasad mot torget och på så vis få ett samspel mellan de båda byggnaderna och torget. Det kommer att ge mer liv och rörelse i området, och öka tryggheten invid centrum.

Vad händer nu?

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 april 2017
Bo & bygga