Abborren 2

Planområdet ligger i stadsdelen Vretarna i Tumba. Förslaget till detaljplan syftar till att bygga ut en befintlig restaurang med ett mindre hotell samt lösa dagvatten- samt parkeringsfrågor.

Denna plan befinner sig i det skede som kallas laga kraft

Syftet med förslaget till detaljplan är att pröva möjligheten att bygga ut en befintlig restaurang med ett mindre hotell i två plan på fastigheten Abborren 2. Även dagvattenlösningen enligt LOD och parkeringslösningen som ryms på fasigheten är viktiga frågor, som ska lösas i planförslaget.

Den befintliga restaurangen kommer att byggas till med ett mindre hotell. I dagsläget finns det 7 parkeringsplatser på fastigheten. Den nya hotellbyggnaden kommer att rymma 11 hotellrum.

Det ska anläggas minst 11 nya parkeringsplatser på fastigheten. I dagsläge finns det redan 7 parkeringsplatser på fastigheten längst Kottestigen. Totalt blir det 18 parkeringsplatser på fastigheten.

Bakgrund
Samråd hölls för förslaget mellan den 2 och 23 maj. Granskning för planförslaget pågick från den 7/9 till och med den 28/9 2016.

Den 8.e november 2016 antogs planförslaget av samhällsbyggnadsnämnden.

Vad händer nu?

Den 7:e december 2016 vann detaljplanen lagakraft.

Kontakt
Relaterade dokument
Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 april 2017
Bo & bygga