Stäng meddelande

Posthagen 1

I denna detaljplan prövas möjligheten att bygga upp en ny förskola på fastigheten Posthagen 1 som planeras vara i två plan och ha plats för ca 180 barn. Tidigare stod en förskola på fastigheten, men eftersom byggnaden var i så dåligt skick beslöts att den skulle rivas.

Denna detaljplans granskning är klar och väntar på att bli antagen i nämnden

Karta som visar var Posthagen 1 ligger.

Förslaget

Planområdet ligger i Fittja intill Krögarvägen. Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra en förskola i flera våningar, att se över behovet av friyta samt undersöka lösningar för infarter och parkering.

Bakgrund

Under de kommande åren kommer kommunen att ersätta 13 förskolor som är i så pass dåligt skick att de behöver rivas. Utbytet av förskolor kommer att ske i ett antal etapper. Istället för att uppföra nya förskolor med samma form och storlek, ska möjligheten prövas att bygga upp de nya förskolorna i två plan som ersätter de befintliga enplansförskolorna.

Från den 16 september till den 7 oktober 2019 hölls samråd för förslaget. Därefter har kommunen sammanställt och besvarat de synpunkter som kommit in under samrådet. Planförslaget har bearbetats utifrån synpunkterna.

Vad händer nu?

Från den den 2 december till 16 december 2019 granskades förslaget. Nu sammanställer vi de synpunkter som kommit in i ett granskningsutlåtande. Om inga större förändringar av förslaget behöver göras till följd av synpunkterna kommer förslaget kunna antas av samhällsbyggnads-nämnden.

Granskningshandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf 291.8 kB 2019-11-19 09.41
Planbeskrivning.pdf 831.2 kB 2019-11-19 09.41
Samrådsredogörelse.pdf 311.5 kB 2019-11-19 09.41
Bullerutredning.pdf 1.9 MB 2019-11-19 09.41
Dagvattenutredning.pdf 2.9 MB 2019-11-19 09.41
Samrådshandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf 289.3 kB 2019-08-29 15.07
Planbeskrivning.pdf 754.2 kB 2019-08-29 15.07
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 december 2019
Bo & bygga