Stäng meddelande

Tullinge Parkhem (Tullinge 16:223)

Denna detaljplans samråd är över och nu arbetar vi med att färdigställa den för granskning

Karta som visar var Tullinge 16:223 ligger.

Bakgrund

För fastigheten gäller två detaljplaner med olika planbestämmelser. Syftet med detaljplanen är att samordna gällande planbestämmelser och möjliggöra byggnation i form av friliggande en- tvåbostadshus.

Bild

Ortofoto som visar fastigheten Tullinge 16:223.

Vad händer nu?

Från den 5 september till den 19 september hölls samråd för förslaget. Nu sammanställer och besvarar kommunen de synpunkter som kommit in. Därefter bearbetar vi planförslaget.

Samrådshandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf 255.9 kB 2018-09-04 11.28
Planbeskrivning.pdf 553.4 kB 2018-09-04 11.28
Illustration.pdf 127.8 kB 2018-09-04 11.29
Behovsbedömning.pdf 141.5 kB 2018-09-04 11.29
Geoteknisk undersökning.pdf 2.5 MB 2018-09-04 11.29
Illustration för geoteknisk undersökning.pdf 141.2 kB 2018-09-04 11.29
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 december 2019
Bo & bygga