Stäng meddelande

Gator och resande

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Plogning och halka

Snöröjning och halkbekämpning prioriteras på alla vägar med mycket trafik,

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Cykla i Botkyrka

Att cykla är ett bra sätt att ta sig fram på. Många gånger kan det gå snabbare att ta cykeln

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Parkering

Det är Estate Parkering AB som är kommunens upphandlade parkeringsbolag och

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Skötsel och underhåll

Våra vägar är inte oförstörbara. Och för att vi ska kunna åka på dem behöver de underhåll.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Klimatsmart resande

Klimatsmart resande är att gå, cykla eller åka kollektivt. I Botkyrka står transporterna för 80 %

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Bygga in- och utfart

Byggnation av den del av infarten som hamnar på gatumark, parkmark, naturmark eller

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 maj 2019
Bo & bygga