Cykel

Att cykla är ett bra sätt att ta sig fram på. Många gånger kan det gå snabbare att ta cykeln än bilen till jobbet, affären eller pendeltåget.

Samtidigt får du motion, bidrar inte till växthuseffekten och sparar pengar jämfört med om du använt andra färdsätt.

Det är också viktigt att det finns bra vägar som man kan cykla säkert på. Därför har Botkyrka kommun tagit fram en Cykelplan för att långsiktigt arbeta så att kortare resor ska bli smidigare med cykel.

Vid pendeltågsstationerna i Tumba och Tullinge finns cykelparkeringar med regnskydd. Cykelpumpen vid Tullinge pendeltågsstation är tillfälligt borttagen, men kommer att sättas tillbaks när arbetena på platsen är klara.

Här till höger finns en länk till Botkyrkas cykelplan. Det finns också länkar till kommunens karta på webben med huvudcykelstråken i cykelplanen.

Du kan hitta information om regionala cykelstråk samt cykelkartor från andra kommuner på trafiken.nu under rubriken Smart-resande. Där finns även en cykelplanerare som hjälper dig att planera din cykelresa mellan två punkter, till exempel från din bostad till din arbetsplatsen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 juni 2017
Bo & bygga