Stäng meddelande

Parkering

Felparkerade fordon

Det är Estate Parkering AB som är kommunens upphandlade parkeringsbolag och sköter parkeringsövervakningen av kommunala gator samt kommunal tomtmark.

Om du har frågor eller synpunkter som gäller felparkerade bilar på kommunens vägar eller mark kan du kontakta Estate Parkering AB på telefon: 08-588 018 00.

 

Vanliga frågor och svar om parkering

Vem man ska vända sig till för att överklaga en parkeringsbot?

För att överklaga en parkeringsbot finns instruktioner på parkeringsboten. Det finns två olika typer av parkeringsböter:

  • På allmän platsmark utfärdas parkeringsanmärkning av Estate Parkering AB på uppdrag av Botkyrka kommun, och vill du överklaga den ska du göra detta till polisen.

Din överklagan till polismyndigheten skickar du till:
Polismyndigheten i Stockholms län
Operativa avdelningen
Trafikenheten
106 75 Stockholm

  • På tomtmark, privat såväl som kommunal, utfärdas kontrollavgift. Överklagan av en kontrollavgift görs till det parkeringsbolag som bevakar parkeringsplatsen.

Vad innebär områdesförbud (zonförbud)?

Områdesförbud innebär att parkeringsförbud gäller för ett helt område om inte annan skyltning medger parkering inom området. Områdesförbud finns i olika delar av kommunen.

Du hittar områdena på kartan där parkeringsförbud gäller under "relaterade länkar"

Om det nu råder parkeringsförbud, varför finns ingen skylt om detta, kan ni sätta upp en skylt?


När det gäller områdesförbud sitter förbud skylten i början på gatan. Parkering är då endast tillåten där det framgår av skyltningen P och eventuella tilläggstavlor.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 december 2018
Bo & bygga