Stäng meddelande

Strategi, program och riktlinjer för parkering 

Parkering i Botkyrka kommun består av tre huvudsakliga delar; strategi, program samt riktlinjer.

Strategi för parkering i Botkyrka kommun antogs av kommunfullmäktige i maj 2017. Utifrån Strategin har inriktningsmål tagits fram, vilka presenteras i Program för parkering i Botkyrka kommun. Hur vi ska arbeta för att nå målen anges i Riktlinjer för parkering i Botkyrka kommun.

Såväl program som riktlinjer antogs av samhällsbyggnadsnämnden i april 2017.

Syftet med program och riktlinjer och därmed strategin är att: 
• stödja utvecklingen mot en attraktiv stadsmiljö 
• bidra till en effektivare markanvändning 
• bidra till att uppfylla kommunens klimat- och miljömål 
• främja hållbara transportmedel och minska andelen biltrafik 
• underlätta planering och samverkan för god tillgänglighet 
• ge underlag för hur parkeringsfrågor på kommunens mark ska behandlas 
• underlätta plan- och bygglovshantering. 

Strategi, program och riktlinjer finns att läsa i sin helhet under "Relaterade dokument" nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 oktober 2017
Bo & bygga