God belysning är viktigt för trafiksäkerhet, framkomlighet och för att våra gator och parker ska vara mer överblickbara, speciellt under den mörka höst- och vinterperioden.

I Botkyrka kommun jobbar vi med en välplanerad belysning av våra körvägar, gång-och cykelvägar, tunnlar och parker för att öka tryggheten för våra trafikanter på kommunens gator och parker.

Felanmälan och åtgärder​

En felanmälan på gatubelysning åtgärdas olika snabbt beroende på vad felet är. Ibland kan det vara ett fel som går snabbt att åtgärda och i andra fall kan det krävas mer omfattade reparationer och därför kan det ta längre tid att åtgärda felet.

Du kan anmäla fel på belysningen på webben via länken till höger. Eller via www.botkyrka.se/felanmalan där finns det också länkar till Botkyrkas app för felanmälan och synpunkter.

Belysning vid Tumba bussterminal

I det avtal som finns mellan Botkyrka kommun och SL står det att SL ansvarar för och bekostar drift, underhåll och förnyelse av anläggningarna vid Tumba bussterminal. Till driften hör bland lampbyten i skärmtak.

Åtgärdstider​

Vi lagar gatubelysningen omgående: om felet är farligt för trafik eller elsäkerhet, vid synligt kablage, en kraftigt lutande stolpe som riskerar att välta, en påkörd belysningsstolpe, när luckan på belysningsstolpen är öppen, hängande armatur eller armaturarm, påkört eller öppet kabelskåp.

Inom två dygn efter en felanmälan lagar vi gatubelysningen: i områden som är särskilt känsligt trafikerad, när det är fel på ett helt centralområde, ett helt tunnel- eller vägavsnitt eller när en större vägkorsning är helt mörklagd.

Följande vägar tillhör Trafikverket och det är de som sköter belysningen på sina vägar.​​

Miljövänlig belysning​​

Mellan 2010 till 2014 bytte vi ut all gammal energislukande belysning mot mer effektiv LED- belysning. Den nya LED-belysningen är så mycket som 80 procent energieffektivare än tidigare belysning. Syftet med projektet var att förbättra belysningen samt att minska miljöpåverkan.

Med LED-belysning minskar man energiåtgång samtidigt som ljuset från lamporna blir bättre. Dessutom är det en långsiktig ekonomisk besparing för kommunen. ​