Stäng meddelande

Väghållning

I Botkyrka är det fler som har ansvaret för vägarna. Det finns kommunala vägar, statliga vägar och vägar som är enskilda. Felanmälan och synpunkter ska du lämna till de som äger vägarna. På vår webbkarta kan du se vem som äger vilka vägar.

Kommunala vägar

De kommunala vägarna har vi på kommunen ansvaret för. Felanmälan och synpunkter på de kommunala vägarna kan du lämna till oss på flera sätt: Du kan anmäla felet med vår app, med ett mail eller här på webbplatsen.

Statliga vägar

Vägar som sköts av trafikverket


Genom kommunen löper några statliga vägar. Det är de som är markerade med gult på kartan. Det är trafikverket som sköter dessa, och du ska göra din anmälan om fel till trafikverket på:

Telefon: 0771-921 921 eller
Mail: trafikverket@trafikverket.se

Enskilda vägar

Några av vägarna i kommunen är inom samfällighetsområden eller på privat mark. Då är det till samfälligheteneller markägaren du ska anmäla felet.

Kommunens medborgarcenter kan hjälpa dig att ta reda på vem som äger marken.

Olika sätt att anmäla fel på kommunens trafiksignaler

Felanmälan på webbplatsen

Botkyrkaappen

Mail till medborgarcenter: medborgarcenter@botkyrka.se

Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 maj 2018
Bo & bygga