Störningsinformation:
Problem med inloggning i e-tjänsten för ekonomiskt bistånd
Dölj meddelande
Stäng meddelande

För mätkonsulter

Om du som konsult vill utföra mätning för utstakning eller lägeskontroll i Botkyrka kommun, måste du ansöka om behörighet från kommunen. Du ansöker genom att fylla i och skicka in ansökningsblanketten till kommunen. Om du bedöms ha tillräckliga färdigheter kommer du att finnas med i kommunens lista över godkända konsulter. Denna lista lämnas ut till kunder på begäran.

Den som vill bli godkännd ska ha verifierad mätningsteknisk kunskap. Vi bedömmer med stöd av lantmäteriets Rekommendationer för bedömning av ”Grundläggande mätningsteknisk färdighet”.länk till annan webbplats

I större mätkonsultföretag behöver inte varje enskild anställd ansöka om behörighet, utan endast den eller de som ansvarar för mätningens kvalitet.

Ansökan

Ansökan görs via blankett Ansökan grundläggande mätningsteknisk färdighet

Skicka din ansökan och handlingar till karta@botkyrka.se

Eller per post till:

Botkyrka kommun
samhällsbyggnadsförvaltningen
enheten för geografisk information
147 85 Tumba

Krav på redovisning

Information om vilka krav som finns på redovisning av Lägeskontroll hittar du i dokumentet Krav på redovisning och innehåll i lägeskontroll

Stomnätspunkter

Du kan själv hämta våra stomnätspunkter från webbkartan. Läs mer på sidan Stomnätspunkter

Relationshandlingar

Information om hur du ska lämna in relationsritningar kan du hitta på sidan Relationshandlingar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 februari 2020
Bo & bygga