Stäng meddelande

Baskarta

Baskartan är den mest detaljerade kartan som finns över kommunen. Den levereras direkt som ett utdrag från kartdatabasen utan fältkontroller.

​Baskartan används framförallt som underlag för detaljerad planerings- och projekteringsverksamhet. Som utgångsmaterial för upprättande av nybyggnadskartor, förrättningskartor, ledningsdokumentation med mera.

I baskartan visas bland annat: fastighetsindelningar, byggnader, vägar, järnvägar, gång- och cykelvägar, gatunamn, strandlinjer, fornlämningar och höjdkurvor.

Baskartan kan levereras i följande format: Dwg, dxf, pdf eller i annat format enligt överenskommelse.

Beställning

Du kan beställa en baskarta genom att fylla i formuläret digitalt under länken
”E-tjänst - Beställning övriga kartor”.

Du kan även göra en beställning genom att fylla i blanketten som finns under "Blankett - Beställning övriga kartor" och skicka din beställning till: karta@botkyrka.se. Blanketten hittar du längre ner på sidan under "Relaterade dokument".

Eller så kan du skriva ut blanketten, fylla i den och skicka den per post till:

Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enheten för geografisk information
147 85 Tumba

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2020
Bo & bygga