Stäng meddelande

Samlingskarta

Samlingskartan innehåller uppgifter om ledningar och används som underlag vid schaktningsarbeten.

Kartan innehåller uppgifter om ledningar från ledningsägare inom kommunen. Nedan listas ett par exempel på sådana:

  • VA-nätet
  • Södertörns Fjärrvärme AB
  • Vattenfall AB
  • Teliasonera AB
  • Stokab AB
  • IP-Only
  • TDC Sverige AB
  • Botkyrka stadsnät AB

Ledningar i hela kommunen som ligger på kommunalt ägda fastigheter redovisas i Samlingskartan. Observera att ledningar på privata fastigheter inte redovisas i Samlingskartan.

Ledningsinformation som används i Samlingskartan hämtas från den centrala tjänsten Ledningskollenlänk till annan webbplats där varje ledningsägare ansvarar för ajourhållning av sina ledningar. Hos ledningskollen kan även privatpersoner och företag kostnadsfritt beställa data . Ajourhållning av kommunens VA-nät sker främst genom inmätning i samband med nybyggnationer.

Beställning

Du kan beställa en samlingskarta genom att fylla i formuläret digitalt under länken
”E-tjänst - Beställning samlingskarta”.

Du kan även göra en beställning genom att fylla i blanketten som finns under "Blankett - Beställning samlingskarta" och skicka din beställning till: karta@botkyrka.se. Blanketten hittar du längre ner på sidan under "Relaterade dokument".

Eller så kan du skriva ut blanketten, fylla i den och skicka den per post till:

Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enheten för geografisk information
147 85 Tumba


Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2020
Bo & bygga