Stäng meddelande

Öppna geodata

Tanken med öppna data är att offentlig information inte bara ska användas
av myndigheter utan även ska kunna användas av till exempel företag och
allmänheten för att skapa nya tjänster.

Vad som är öppna data regleras i PSI-direktivet och Inspire-direktivet från EU. I Botkyrka kommun har vi öppna geodata genom Tätortskartan Stockholms län. Tätortskarta Stockholms län är en enhetlig generaliserad karta över hela Stockholms län, som bland annat innehåller olika markslag, offentliga byggnader, bebyggelse i glesbygd samt vägnät med gatunamn och adressnummer. Den har upprättats genom ett samarbete mellan länets samtliga kommuner. Kartan är upplagd för att kunna användas i skalområdet kring 1:15 000.

Tillgängliga format:
WMS-tjänst, ESRI Shape, ESRI geodatabas gdb, MapInfo tab, Geopdf

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 april 2018
Bo & bygga