Stäng meddelande

Karta - webbkarta och temakartor

Webbkartan är kommunens egna karttjänst som ger dig möjligheten att se
platsbunden information som är specifik för Botkyrka via webben. Kartan
innehåller mycket information och därför har vi skapat olika temakartor som
innehåller utvald information.

Botkyrkas webbkartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

​Webbkartan innehåller information som är specifik för Botkyrka kommun och uppdateras löpande. Kartan innehåller bland annat alla skolor och förskolor i kommunen, idrottsplatser, motionsspår, fastighetsgränser, byggnader, information om vinterväghållning samt resultat från medborgardialoger.
Du når kartan via länken Botkyrkas webbkarta under relaterade länkar.

Tomtkartan är till för dig som vill ha detaljerad information om din fastighet/tomt så som fastighetsbeteckning, gränser och byggnader.

Du når kartan via länken Tomtkartan under relaterade länkar.

Botkyrkas översiktsplan

I temakartan översiktsplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du alla kartor som finns i översiktsplanen. Kartorna uppdateras kontinuerligt. Översiktsplanen visar hur kommunen vill använda marken och vattnet samt var vi ska bygga. Den tar sikte på framtiden - hur vi vill att kommunen ska utvecklas fram till år 2040. Översiktsplan arbetet bygger på en omfattande medborgardialog, "Samtal om framtiden”. Du kan läsa mer om översiktsplanen och nå kartan via länken Botkyrkas översiktsplan under relaterade länkar.

Solkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du söka upp din fastighet i kartan för att se vilken solinstrålning ditt tak har under ett år. Taket är även uppdelat i olika färger/zoner som visar vilken del av taket som är mest gynnsamt för solenergi.
Du når kartan via länken Solkartan under relaterade länkar.

Historiska flygbilderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du hitta utsiktsbilder tagna från flygplan på olika ställen runt omkring i Botkyrka. Det finns över 1700 bilder som är tagna mellan åren 1988 och 2012. Välj ett år och klicka på en pil i kartan för att få upp en länk till bilden.  Du når kartan via länken Historiska flygbilder under relaterade länkar.

Tätortskarta över Stockholms länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tätortskartan över Stockholms län har upprättats genom ett samarbete mellan Stockholms stad och övriga kommuner i länet. I den kan du söka på gatunamn och adresser i hela länet. Det går också att söka på till exempel SL:s stationsnamn. På Länsstyrelsens kartsida kan du hitta kartor över alla kommuner i hela Sverige. Denna webbplats är ett samarbete mellan alla länsstyrelser i Sverige.
Följ länken Tätortskartan Stockholms län under relaterade länkar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2019
Bo & bygga