Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Klipp häcken

Information om siktens betydelse för säkerheten på bostadsgator, och vad du som tomtägare ska göra för att förbättra den.

Du som har utfart mot gata

Vid din utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom 2,5 meter från hörnen.

Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Du som har utfart mot gata

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm minst 10 meter från hörnen som bilden visar.

Du som har hörntomt

Du som har tomt intill en gata

Häck och buskar bör växa på din tomt.

Du bör se till att det finns fri höjd för trafikanterna om du har en buske eller ett träd som sträcker sig ut över gatan eller gångbanan.

Du som har tomt intill gata

Träd och buskar växer

För att behålla god sikt är det viktigt att föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt redan när du planterar dem.

Växterna brer ut sig olika mycket så det är viktigt att tänka på att man placerar dem tillräckligt långt från vägen.

Fråga där du köper. I plantskolor finns kunskap om växter. Där kan du få tips om arter som passar trädgården klimat- och funktionsmässigt, liksom skötselråd.

Träd och buskar växer

Plantera på rätt ställe

Stora buskar och träd bör du plantera minst 2 meter innanför tomtgräns.

Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.

Plantera på rätt sätt
Häcksorter

Friväxande låg häck:

Klippt häck:

 • liten svart aronia
 • björkspirea
 • hybridspirea
 • mahonia
 • ölandstok
 • avenbok
 • bok
 • hagtorn
 • häckkaragan
 • idegran
 • liguster
 • måbär
 • naverlönn
 • oxbär
 • spirea
 • syren

Vad säger lagen?

Plan- & bygglagen 3 kap 17 §

”Tomter skall, oavsett om de har tagits i anspråk för ­bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas”

Ladda ner denna information som PDF

Vill du ha informationen på denna sida som en PDF? Du hittar den under Relaterade dokument.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 maj 2019
Bo & bygga