Stäng meddelande

Nytt kommunhus


Botkyrka kommuns nya kommunhus med tillhörande parkeringshus ska byggas intill Xenter på Utbildningsvägen i Tumba.

Visionsbild av Nytt kommunhus i Botkyrka. Illustration: In3prenör AB/White

Visionsbild av Nytt kommunhus i Botkyrka. Illustration: In3prenör AB/White

Omstart för projektet nytt kommunhus

Kommunhusprojektets styrgrupp har vid den mötet 29 maj 2019 rekommenderat projektägaren att avvakta med att skriva avtal med upphandlad samverkansentreprenör för nytt kommunhus i Botkyrka.

Beslutet är fattat på grund av att det föreslagna huset riskerar att bli för dyrt. Kommunhusprojektet får nu i uppdrag att ta fram fler alternativ, där entreprenaden med In3prenör fortfarande är ett av alternativen. Projektgruppen ska också ta fram en ny tidplan.

Fakta om kommunhusprojektet
  • I juni 2015 beslutade kommunstyrelsen i Botkyrka kommun att utreda frågan om ett nytt kommunhus.
  • I november 2016 beslutade kommunstyrelsen om placering av nytt kommunhus intill Xenter på Utbildningsvägen i Tumba.
  • Samhällsbyggnadsnämnden fick uppdraget att ta fram detaljplan för nytt kommunhus och parkeringshus i enlighet med kommunstyrelsens beslut om val av tomter.
  • Den 7 juni 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om ett lokalprogram för Botkyrka kommuns nya kommunhus med tillhörande parkeringshus.
  • Upphandlingen av en samverkansentreprenad genomfördes under 2018. I april 2018 skickades förfrågningsunderlaget ut och totalt lämnades sju anbud in.
  • I oktober 2018 tilldelade kommunstyrelsen företaget In3prenör samverkansentreprenaden för uppförandet av ett nytt kommunhus.
  • Byggprojektet var planerat att starta 2019 med inflyttning hösten 2022.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 augusti 2019
Bo & bygga