Stäng meddelande

Falkbergsskolan

Botkyrka kommun planerar att riva större delen av Falkbergsskolan och bygga nya skollokaler. Rivningsarbetet påbörjades i slutet av november 2019 och kommer att pågå till och med mars 2020. Under byggarbetet utförs skolverksamheten i tillfälliga paviljonger.

På gång i projektet - bygginformation

Rivningen av Falkbergsskolan påbörjades i slutet av november 2019. Rivningsarbetet kommer att pågå under cirka fyra månader, till och med mars 2020.

Arbetet innebär en del störningar, till exempel buller. Under februari/mars 2020 kommer arbetet med pålning till grunden att påbörjas och då kan buller förekomma.

Trafiksituationen i området påverkas också. Byggtrafiken kommer att åka följande vägar:
Huddingevägen - Nibblevägen - Östanvägen. På Östanvägen sker in- och utfart till byggarbetsplatsen. Från och med den 25 november är det parkeringsförbud på hela Östanvägen. Klicka här för att se en karta för byggtrafiken.

Arbetstider är vardagar mellan kl. 07.00-18.00.

Totalentreprenör är JSB Construction AB.
Kontaktperson: Kent Friman, platschef JSB Construction AB,
telefon: 073-910 50 02.

Paviljonger

Under byggarbetet utförs skolverksamheten i tillfälliga paviljonger. Alla 135 paviljonger blev färdigställda och togs i bruk höstterminen 2019.

De tillfälliga paviljongerna blev färdigställda till höstterminens skolstart 2019.

De tillfälliga paviljongerna blev färdigställda till höstterminens skolstart 2019.

Vanliga frågor och svar

När beräknas arbetet med allt kring Falkbergskolan vara klart?

Enligt preliminär tidplan ska skolan vara klar vårterminen 2022.

När ska rivningen av befintliga byggnader starta?

Rivningsarbetet påbörjades i slutet av november 2019. Rivningen beräknas ta ungefär fyra månader.

Hur kommer arbetet med Falkbergskolan påverka trafiken i området?

Entreprenören upprättar en trafikplan tillsammans med Botkyrka kommun. Mer information finns under rubriken "På gång i projektet - bygginformation" .

Om Falkbergsskolan


Falkbergsskolan ligger i Tullinge och är en högstadieskola med cirka 400 elever. Skolan byggdes 1957 och har därefter byggts till i flera omgångar. 2017 beslutade kommunstyrelsen i Botkyrka kommun att riva delar av skolan och bygga nya lokaler.

Visionsbild som visar hur den nybyggda skolan kan se ut.

Visionsbild som visar hur den nya skolan är planerad att se ut.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 februari 2020
Bo & bygga