Frigg 3

Nu pågår ett arbete med att ta fram en detaljplan för Gullvivans förskola i Hallunda/Norsborg.

Plan: Granskning

Karta som visar var Frigg 3 ligger

Förslaget

Planområdet ligger ca 300 meter norr om både Hallunda och Norsborg centrum. Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra en förskola i flera våningar, att se över behovet av friyta samt lösningar för angöring och parkering. Samråd för planförslaget hölls från 22 juni 2016 till och med 15 juli 2016.

Vad händer nu?

Planförslaget är ute för granskning från 13 april
2017 till den 27 april 2017.

Skicka dina skriftliga synpunkter senast den 27 april 2017 till:

plan@botkyrka.se

eller

Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
14785 Tumba

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 april 2017
Bo & bygga