• Barn & utbildning
  • Bibliotek & kultur
  • Idrott, fritid & natur
  • Klimat & miljö
  • Bo & bygga
  • Omsorg & socialt stöd
  • Näringsliv & arbete
  • Kommun & politik

Om samråd och granskning av planer och program

Under samråd och granskning har medborgare och fastighetsägare rätt att lämna synpunkter på program eller förslag till nya detaljplaner. Handlingarna finns både fysiskt på utställningsplatser och här på botkyrka.se.

Just nu är inga detaljplaner öppna för synpunkter.

Endast skriftliga synpunkter som inkommit under samråds- och granskningstid kan ligga till grund för rätten att överklaga detaljplanen om synpunkterna inte har blivit tillgodosedda. Synpunkterna skickar du skriftligt till samhällsbyggnadsförvaltningen med brev eller e-post.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2018
Bo & bygga