Opalen 3

Nu pågår ett arbete med att ta fram en detaljplan för Opalens förskola i Storvreten/Tumba.

Plan: Granskning

Karta

Förslaget

Planområdet ligger i nordöstra Storvreten, ca 400 meter nordost om Storvretsskolan och 200 meter nordost om Storvretsparken. Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra en förskola i flera våningar, att se över behovet av friyta samt lösningar för angöring och parkering.

Samråd för planförslaget hölls från 22 juni 2016 till och med 15 juli 2016.

Vad händer nu?

Planförslaget är ute för granskning från den 13 april 2017 till den 27 april 2017.

Skicka dina skriftliga synpunkter senast den 27 april till:

Plan@botkyrka.se

eller

Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
14785 Tumba

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 april 2017
Bo & bygga