Prinsens väg i Vårsta

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bygga radhus vid Prinsens väg i Vårsta. Nu pågår ett arbete med att ta fram en detaljplan för bostäder i Vårsta. Samråd för planförslaget pågår från 21 april 2017 till och med 12 maj 2017.

Plan: Samråd

Här ligger Prinsens väg

Förslaget

Planområdet är beläget vid Prinsens väg i Vårsta. Förslaget till detaljplan syftar till att pröva möjligheten att bebygga fastigheten med radhus. Förslaget möjliggör uppförande av sex radhusenheter i två våningar. Byggnaden trappas i etapper ned mot Prinsens väg för att följa befintlig terräng. Till varje bostad anordnas carport med plats för två bilar och förråd.

Öppet hus

Vi vill gärna ha dina synpunkter på förslaget. Därför finns det möjlighet att komma till öppet hus och får information om förslaget.

Tid: 8 maj 2017 kl. 17:00 – 18:00
Plats: Munkhättevägen 45, Tumba, plan 2

Vi vill gärna ha dina synpunkter på förslaget. Skicka dina synpunkter till plan@botkyrka.se
eller per post till,
Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
147 85 TUMBA

Vad händer nu?

Samråd för planförslaget pågår från 21 april 2017 till och med 12 maj 2017.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 april 2017
Bo & bygga