Hallunda - Norsborg

Under flikarna till vänster hittar du information om planerade och pågående projekt i kommundelen Hallunda - Norsborg.

Just nu pågår följande projekt:

  • En ny tunnelbanedepå i Norsborg
  • En satsning på trygghet och trivsel kring Musikhuset
  • Uppförande av småhus - Tornet 1
  • Renovering av viadukter

Renovering och utsmyckningar av viadukter i Hallunda och Norsborg

Inför ytrenoveringen av Tomtbergavägens viadukt genomfördes en besiktning som visade att andra reparationsåtgärder behöver göras på viadukten först. Renoveringsarbetet kommer att genomföras under 2017. Därefter kommer viadukten att få ny belysning, färg och markbeläggning.

Då den tänkta satsningen på utsmyckning och montrar i denna viadukt inte går att utföra i dagsläget, har vi valt att genomföra motsvarande utsmyckning av viadukten under Hundhamravägen istället. Hundhamravägens viadukt är en knutpunkt mellan Hallunda och Norsborg och montrarna kommer att inspireras av just detta!

Arbetet med denna viadukt beräknas vara klar februari 2017.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2017
Bo & bygga