Nytt kommunhus

Nu har kommunstyrelsen tagit ställning till placeringen av Botkyrkas nya kommunhus. Det nya huset ska byggas intill Xenter på Utbildningsvägen i Tumba. Det beslutade kommunstyrelsen vid mötet 28 november 2016.

Det nya kommunhuset planeras bli arbetsplats för cirka 660 medarbetare och omfatta 10 500 kvadratmeter. Intill kommunhuset, närmare järnvägen kommer ett parkeringshus att byggas för cyklar och bilar.

Nu får samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för kommunhus och parkeringshus.

I juni 2015 beslutade kommunstyrelsen i Botkyrka kommun att utreda frågan om ett nytt kommunhus. Under året har förvaltningarna tittat på olika alternativ för placeringen av ett nytt kommunhus i Tumba. I maj 2016 presenterades utredningen och under sommaren och hösten har tomtförslagen utretts.

Parallellt med arbetet med valet av tomt pågår ett arbete för att utforska möjliga framtida arbetssätt. Bland annat skickas en enkät ut till de anställda och olika workshopar och studiebesök genomförs. Resultatet utgör en grund för en programhandling som blir styrande för det nya kommunhuset.

Programhandlingen beräknas bli klar i mars 2017. Tidigast 2020 kan det nya huset stå klart.

Välkommen till dialogmöte 22 februari 2017

Nu vill vi veta vad du tycker om det nya kommunhuset som planeras i Tumba.

Tid: Onsdag 22 februari 2017 klockan 18.00 - 20.30

Plats: Kommunhuset, Munkhättevägen 45, Tumba, plan 2

Du som är medborgare i Botkyrka ska också kunna utnyttja kommunhuset. Kanske vill du gå på föreningsträff i en möteslokal, äta på restaurangen eller se en utställning om ett nytt bostadsområde?

Kom till mötet, lyssna på planerna och säg din mening om hur du vill använda Botkyrkas nya kommunhus. Vi bjuder på fika!

Vi börjar klockan 18.00 med kaffe och tilltugg. Medverkande från Botkyrka kommun är projektgruppen på tekniska förvaltningen och kommunens demokratiutvecklare.

Välkommen önskar kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen

Du kan också skicka dina synpunkter till nyakommunhuset@botkyrka.se

Munkhättevägen, öster om Xenter, parkering idag

Kommunhuset på tomt 6

Kommunhuset på tomt 6. Samtliga illustrationer: Norconsult/Botkyrka kommun

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 april 2017
Bo & bygga