Stäng meddelande

Nytt kommunhus


Botkyrka kommuns nya kommunhus med tillhörande parkeringshus ska byggas intill Xenter på Utbildningsvägen i Tumba och kan stå klart 2022.

Visionsbild av Nytt kommunhus i Botkyrka. Illustration: In3prenör AB/White

Visionsbild av Nytt kommunhus i Botkyrka. Illustration: In3prenör AB/White

Det nya kommunhuset ska rymma arbetsplatser för drygt 800 medarbetare på 14 400 kvadratmeters lokalarea. Medborgarnas tillgänglighet till huset kommer att öka, jämfört med idag.

En gemensam entré välkomnar både medarbetare och medborgare till medborgarservice, utställningar, café och restaurang samt möteslokaler.

Intill kommunhuset, närmare järnvägen kommer ett parkeringshus att byggas för cyklar och bilar.

Samhällsbyggnadsnämnden har uppdrag att ta fram en detaljplan för kommunhus och parkeringshus.

In3prenör AB har fått uppdraget att rita och bygga kommunhuset

Det är byggföretaget In3prenör AB som får uppdraget att rita och bygga vårt nya kommunhus och parkeringshus i Tumba. Beslutet fattade kommunstyrelsen vid mötet måndag 8 oktober 2018. In3prenör ska samarbeta nära kommunen i en så kallad samverkansentreprenad.

Kommunstyrelsen har beslutat om ett nytt kommunhus i Tumba

I juni 2015 beslutade kommunstyrelsen i Botkyrka kommun att utreda frågan om ett nytt kommunhus.

I november 2016 beslutade kommunstyrelsen om placering av nytt kommunhus intill Xenter på Utbildningsvägen i Tumba. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram detaljplan för nytt kommunhus och parkeringshus i enlighet med kommunstyrelsens beslut om val av tomter.

Den 7 juni 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om ett lokalprogram för Botkyrka kommuns nya kommunhus med tillhörande parkeringshus.

Visionsbild av Nytt kommunhus i Botkyrka. Illustration: In3prenör AB/White

Visionsbild av Nytt kommunhus i Botkyrka. Illustration: In3prenör AB/White

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2019
Bo & bygga