Nya Allégården

Allégården ska renoveras med totalt 54 moderna lägenheter, enligt beslut i vård- och omsorgsnämnden 9 juni 2015. Lägenheterna kommer att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav på omsorgsboende med bland annat större hygienrum och tillräckligt stora utrymmen för att personalen ska kunna arbeta på ett säkert sätt.

Ny tidplan för Allégårdens renovering

  • hösten 2017 upphandling av entreprenör
  • januari 2018 byggstart
  • december 2018 Nya Allégården klar med 54 lägenheter

Projektet Allégården

Flytt till Salem och Fittja

Senhösten 2015 flyttade majoriteten av Allégårdens äldre och personal till Söderby Parks vård- och omsorgsboende i Salem. Inför byggstarten 2018 kommer den verksamhet som idag finns kvar på Allégården att flytta till Strandängsgården som är kommunens nya vård- och omsorgsboende i Fittja centrum. I december 2017 beräknas Allégårdens totalt nio boende flytta till Strandängsgården.

Rivning sommaren 2016

Under sommaren 2016 genomfördes invändig rivning. 2016 gjordes en första upphandling av en entreprenör. På grund av rådande byggkonjunktur kom det inte in anbud som motsvarade beslutad budget och därför gjordes upphandlingen om.

Omstart i projektet

I januari 2017 skrev Botkyrka kommun kontrakt om byggnationen. Senare under våren 2017 visade sig projektet vara mer komplicerat än vad både kommunen och entreprenören kunde förutse. Bland annat handlade det om markförutsättningarna och om husets stomme skulle tåla den planerade påbyggnaden. Botkyrka kommun valde att avbryta kontakten med entreprenören i juni 2017 och därefter göra en omstart i projektet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 november 2017
Bo & bygga