Nya Allégården

Allégården ska renoveras med totalt 54 moderna lägenheter, enligt beslut i vård- och omsorgsnämnden 9 juni 2015. Lägenheterna kommer att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav på omsorgsboende med bland annat större hygienrum och tillräckligt stora utrymmen för att personalen ska kunna arbeta på ett säkert sätt.

Uppskjuten byggstart för Allégårdens renovering

Kommunen och byggentreprenören är eniga om att kontraktet ska avbrytas, eftersom det nu har konstaterats att projektet är mer komplicerat. Byggstarten skjuts upp och inga byggarbeten kommer att ske under sommaren 2017. I november 2016 utsågs byggföretaget Sterner Stenhus Fastigheter AB som totalentreprenör för renoveringen. Under projekteringen våren 2017 har byggnationen visat sig vara mer komplicerad än vad vi kunde förutse och därför väljer Botkyrka kommun att avsluta entreprenadkontraktet med Sterner Stenhus Fastigheter AB. Tekniska nämnden fattade beslut 21 juni 2017 om att avbryta kontraktet.

Omstart för projektet

Projektets utformning ska nu ändras och ett nytt politiskt beslut ska tas så snart som underlagen är klara.

Rivningen av första etappen på Allégården är klar

Rivningen av etapp ett, som innebar invändiga rivningar i delar av fastigheten, genomfördes sensommaren 2016. Nu avvaktar kommunen en ny byggentreprenör, vilket innebär att inga byggnadsarbeten kommer att påbörjas under sommaren 2017. Trädgården kommer att ordnas till, så att de som bor kvar i Allégården kan använda den.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 juni 2017
Bo & bygga