Allégården byggs om

Vård- och omsorgsboendet Allégården i Tumba byggs om med 54 lägenheter och tillagningskök. Byggstart i juli 2016 och beräknad inflyttning i februari 2018.

Bygget startar med rivning, vilket innebär invändiga och förberedande arbeten där man till exempel river innerväggar, skrapar bort golvmattor och sågar hål för nya dörrar.

Rivningsarbetet beräknas vara klart i början av oktober 2016 och efter det ska byggarbetena starta. Upphandling av byggfirma pågår och beräknas bli klart under september 2016.

Rivningen sker i gulmarkerade husdelar enligt skissen nedan. Störande arbeten kommer bara att ske mellan klockan 9−12 samt mellan klockan 13−17. Huvudentrén med tillhörande hiss och trapphus påverkas inte av avstängningen.

Karta allévägen
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 april 2017
Bo & bygga