Störningsinformation:
Problem med felanmälan via app
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Vatten och avlopp

VA är en förkortning av vatten och avlopp. Ungefär två tredjedelar av kommunen ligger inte inom tätortsnära områden och har därför inte tillgång till kommunalt VA.

Du som inte har kommunalt vatten behöver ordna en egen lösning. Det vanligaste är att ha en egen brunn och fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsystemet behöver ett enskilt avlopp.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Driftinformation

Här hittar du aktuell information om VA-avdelningens pågående arbeten.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Flyttanmälan

Vid ägarbyte måste du läsa av vattenmätaren och skicka in mätarställningen till VA-avdelningen.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Pågående VA-projekt

Här kan du läsa om några av de projekt som kommunen arbetar med inom vatten och avlopp.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Anslutning

Här får du information om anslutningsprocessen till allmänna vatten- och avloppstjänster.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

VA-taxa

Läs mer om den gällande VA-taxan och aktuella avgifter som gäller i Botkyrka kommun.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Vattenmätare

Vattenmätaren får du av kommunen, men det är du som ansvarar att det läsa av den.


Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Dricksvatten

Kommunalt vatten eller egen brunn? Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Dagvattenparker

Dagvatten är det regn- och smältvatten som rinner av tak och markytor i ett tättbebyggt område.

Tre medarbetare på kommunens kontaktcenter framför en datorskärm

Frågor, svar och kontakt

Har du några frågor om VA eller vill komma i kontakt med oss? Välkommen att höra av dig!


Så hanterar du översvämningar, vattenläckor och stopp i avloppet

Hur kan jag kontrollera om jag har en vattenläcka i mitt hus?
Om du tittar på din vattenmätare när du inte använder vatten ska ingen av visarna röra sig. Om visarna rör sig ska du ringa en rörmokare.

Jag har råkat ut för ett avloppsstopp/översvämning. Vem kontaktar jag?
Du kontaktar kommunen i första hand på telefonnummer 08-530 610 00. Kommunen felsöker om felet ligger på de allmänna VA-ledningarna eller på VA-ledningarna inne på tomt. Om det är stopp i de allmänna VA-ledningarna är det kommunens ansvar, om felet orsakats efter förbindelsepunkten (en förbindelsepunkt är den punkt där dina ledningar ansluts till det kommunala- och avloppsnätet)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 maj 2019
Bo & bygga