Stäng meddelande

Anslutning för företag och verksamheter

Här får du som företagskund information om avfallskvarn, fett- och oljeavskiljare och sprinkler.

Får jag som privatperson installera en avfallskvarn i mitt hushåll?

Nej, inte i vanliga hushåll. VA-huvudmannen godkänner endast avfallskvarnar som samlas upp i en tank.

Intresset kring köksavfallskvarnar, som monteras i diskbänken för att mala ner matavfall ökar. VA-avdelningen får förfrågningar från privatpersoner och verksamhetsutövare om hur vi förhåller oss till installation av avfallskvarnar. Här skiljer VA-avdelningen på om avfallskvarnen är tänkt att kopplas till det kommunala avloppsnätet eller om avfallskvarnen kopplas till en separat tank.

Enligt allmänna bestämmelser för användning av den allmänna VA-anläggningen (ABVA), får fastighetsägare inte tillföra avloppet spillvatten från köksavfallskvarn utan att VA-huvudmannen godkänt en skriftlig ansökan. VA-huvudmannen godkänner endast avfallskvarnar som samlas upp i en tank. VA-huvudmannen hänvisar till SRV återvinning som har en så kallad brun påse som är anpassad för matåtervinning. Påsen bryts enkelt ner i rötningsprocessen och blir även den till biogas. Mer information hittar du på www.srvatervinning.se/matavfalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avfallskvarn

Botkyrka kommun godkänner endast avfallskvarnar för storkök och verksamheter som samlar upp avfallet i egna tankar.

Fettavskiljare

Anmälan om fettavskiljare gör du genom att skicka in blanketten "anmälan om fettavskiljare" till VA-avdelningen.

För att förhindra större utsläpp av fett i ledningsnätet ska verksamheter som till exempel pizzeria, restaurang, café, bageri eller liknande, ha en typgodkänd och funktionstestad fettavskiljare installerad.

Det finns en svensk standard för utformning av fettavskiljare, SS-EN 1825.


Dispens för minskad tömningsintervall

Kontakta kommunens VA-avdelning om du vill söka dispens för minskad tömningsintervall av fettavskiljaren. VA-huvudmannen (det vill säga kommunen) beslutar om hur ofta fettavskiljaren ska tömmas.

Oljeavskiljare

Anmälan om oljeavskiljare gör du genom att skicka in blanketten "anmälan om oljeavskiljare" till VA-avdelningen.

Alla verksamheter där det finns risk för oljespill ska ha avskiljare.

Det gäller till exempel biltvättar, verkstäder, garage med golvavlopp, bensinmackar och bilskrotar.

Det finns en svensk standard för utformning av oljeavskiljare, SS-EN 858-1 och SS-EN 858-2.

Sprinkler

Anmälan om sprinker gör du genom att skicka in blanketten "ansökan om installation av sprinker" till VA-avdelningen.

Kontakta VA-avdelningen i god tid om du planerar en sprinkleranläggning så att vi hinner samråda om anläggningens utformning samt säkerställa att ingen återströmning kan ske.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 april 2020
Bo & bygga