Driftinformation

Information om VA-verksamhetens drift

Det reparationsarbete som Stockholm Vatten utfört under dagen den 26 april med vattenledningen till Tumba är nu avslutat, utan några större problem.

Stockholm Vatten har under dagen reparerat vattenledningen som försörjer Tumba, Vårsta och Grödinge med dricksvatten. Innan arbetet startade fyllde Botkyrka kommun upp vattenreservoarerna i området för att boende och verksamma inte skulle drabbas av att bli utan vatten.
Tack vare att de boende tappat upp vatten på förhand och snålat under dagen har vattenförsörjningen fungerat bra. Tack för hjälpen!

 

 

Reparationsarbeten på avlopps- och vattenledningarna på Västanvägen

VA-avdelningen planerar att utföra renovering av vattenledningar och avlopp på stam och servisledning till fastigheter på Västanvägen.

För att genomföra arbetet kommer schaktning att ske vid varje servisanslutning och det kan innebära vissa störningar med framkomligheten för kringboende under arbetstiden. Även avstängning av vatten kommer att ske men aviseras någon dag innan arbetet utförs. Det kan förekomma mindre akuta avstängningar men det hoppas vi ej skall inträffa.

Arbetet planeras starta under mars månad och kommer att pågå i cirka 3 månader.

Boende i området har informerats om arbetet.

Karta som visar det berörda området

Reparationsarbeten på Segersjövägen/Kyrkvärdsvägen

VA-avdelningen planerar att utföra renovering av vattenledningar och avlopp på servis och stamledning till fastigheter på Segersjövägen/Kyrkvärdsvägen. (Se karta här nedanför)

För att genomföra arbetet kommer schaktning att ske vid varje servisanslutning och det kan innebära vissa störningar med framkomligheten för kringboende under arbetstiden. Även avstängning av vatten kommer att ske men aviseras någon dag innan arbetet utförs. Det kan förekomma mindre akuta avstängningar men det hoppas vi ej skall inträffa.

Arbetet planeras starta vecka 5 och kommer att pågå i ca 3 månader. Berörda abbonnenter är informerade.

Karta som visar det berörda området

Tänk på att:

När det har gjorts ett arbete på en ledning och vattnet kommer igång igen kan
det vara missfärgat/brunt.

Det beror på att små järn-/rostflagor har lossnat från ledningarna
och följer med vattnet.

Detta är vanligt efter arbeten på ledningsnätet och är ofarligt.

Oftast så försvinner färgen om du spolar kall-vattenkranarna en
stund, ca 15 minuter.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 april 2017
Bo & bygga