Driftinformation

Väg 226 - Huddingevägen

Med start måndagen den 3 juli 2017 och fram till 31 augusti 2017 arbetar Botkyrka kommun med att förnya ledningsnätet på väg 226 mellan Tumba och Tullinge. Arbetet innebär stor påverkan för framkomligheten på vägen.

Läs mer på projektets webbsida: www.botkyrka.se/vag226länk till annan webbplats

Renovering av ledningsnät på Skogshemsvägen 2-24

VA-avdelningen har anlitat entreprenören NCC för att utföra det renoverings- och grävningsarbete som är nödvändigt för att undvika framtida läckor på ledningsnätet.

NCC kommer att inleda arbetet med en provborrning v 22-23. Provborrningen kommer inte att orsaka någon vattenavstängning.

Renoveringsarbetet är planerat att starta hösten 2017.

Tänkt metod för renoveringen är en styrd borrning som är schaktfri och orsakar minimala störningar på ytan. Ytlig grävning kommer dock att ske vid varje servis (anslutningspunkt till fastigheten) inne på tomtyta.

För mer information om arbetet på plats kontakta NCC:
Peter Becker, platschef 070-550 25 66
Kent Pettersson, projektchef 070-541 65 23

Ett informationsmöte om arbetet kommer att hållas måndag den 15 maj 2017 kl 18:30 i Tullinge SK:s klubbstuga vid Brantbrinks IP, Flottiljvägen 56.

Välkommen dit för att lyssna och ställa frågor.

Karta

Reparationsarbeten på avlopps- och vattenledningarna på Västanvägen

VA-avdelningen utför renovering av vattenledningar och avlopp på stam och servisledning till fastigheter på Västanvägen.

För att genomföra arbetet kommer schaktning att ske vid varje servisanslutning och det kan innebära vissa störningar med framkomligheten för kringboende under arbetstiden. Även avstängning av vatten kommer att ske men aviseras någon dag innan arbetet utförs. Det kan förekomma mindre akuta avstängningar men det hoppas vi ej skall inträffa.

Arbetet startade under mars månad och kommer att pågå till slutet av juli 2017.

Boende i området har informerats om arbetet.

Karta som visar det berörda området

Reparationsarbeten på Segersjövägen/Kyrkvärdsvägen

VA-avdelningen utför renovering av vattenledningar och avlopp på servis och stamledning till fastigheter på Segersjövägen/Kyrkvärdsvägen. (Se karta här nedanför)

För att genomföra arbetet kommer schaktning att ske vid varje servisanslutning och det kan innebära vissa störningar med framkomligheten för kringboende under arbetstiden. Även avstängning av vatten kommer att ske men aviseras någon dag innan arbetet utförs. Det kan förekomma mindre akuta avstängningar men det hoppas vi ej skall inträffa.

Arbetet startade i februari 2017 och kommer att pågå till slutet av juli 2017.
Berörda abonnenter är informerade.

Karta som visar det berörda området

Tänk på att:

När det har gjorts ett arbete på en ledning och vattnet kommer igång igen kan
det vara missfärgat/brunt.

Det beror på att små järn-/rostflagor har lossnat från ledningarna
och följer med vattnet.

Detta är vanligt efter arbeten på ledningsnätet och är ofarligt.

Oftast så försvinner färgen om du spolar kall-vattenkranarna i cirka 15 minuter.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juli 2017
Bo & bygga