Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Enkät om webbplatsen

Hjälp oss bli bättre! Vi samlar in underlag för att utveckla och förbättra vår webbplats botkyrka.se. Enkäten tar 1-2 minuter att besvara.


2. Hur lätt är det att hitta på webbplatsen? * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Hittade inte alls Hittade efter en stund Hittade direkt
Svar:

3. Hur lätt var det att ta del av informationen på webbplatsen? * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Svårt Ganska lätt Väldigt lätt
Svar:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 mars 2019