Stäng meddelande

Enkät om webbplatsen

Hjälp oss bli bättre! Vi samlar in underlag för att utveckla och förbättra vår webbplats botkyrka.se. Enkäten tar 1-2 minuter att besvara.


2. Hur lätt är det att hitta på webbplatsen? * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Hittade inte alls Hittade efter en stund Hittade direkt
Svar:

3. Hur lätt var det att ta del av informationen på webbplatsen? * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Svårt Ganska lätt Väldigt lätt
Svar:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 mars 2019