Stäng meddelande

Botkyrka Skyttecenter

Botkyrka Skytte Center

Botkyrka Skyttecenter (fd Hacksjöns skjutbana) är en av Sveriges större skjutanläggningar och har varit aktiv sedan tidigt 1970-tal. Skyttebanan är en regional anläggning och ägs gemensamt av Botkyrka kommun, Huddinge kommun och Stockholm stad. Det är ca 16 föreningar från dessa 3 kommuner som får nyttja anläggningen.
Sedan 2009 har föreningsalliansen Hacksjöns skytteorganisation (HSO) haft en större ansvar för säkerheten, drift, skötsel och utveckling av anläggningen.
1 januari 2019 så tog Botkyrka kommun över driftansvaret av anläggningen och tillsatte Stephan Forsström från Kultur- och fritidsförvaltningen som ansvarig verksamhetsutvecklare.
För mer information eller om man vill komma i kontakt med oss.
botkyrkaskyttecenter@botkyrka.se

 


Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 november 2019
Idrott, fritid & natur